ACTUEEL

We wensen iedereen een gezond en levendig 2018! Dat dit een spannend en druk politiek jaar wordt, staat buiten kijf. Hierbij dus 2 zaken die wij met onze fractie constructief hadden voorgesteld.

Vorige gemeenteraad benadrukten we de verkeersveiligheid op onze gemeentewegen. Er is heel wat verkeersdrukte met veelvuldig gebruik van sluipwegen en overdreven snelheid...

Bedankt Mantelzorger! Voor je stille zorg en de vreugde die je brengt! 

Dankzij hen kunnen bejaarden, langdurige zieken, een kind met een handicap bv. langer thuis blijven wonen. Zij nemen zware zorgtaken op zich en dit is vaak belastend. Hun wereld wordt...

We stelden op de gemeenteraad van december voor om handige nadarafsluitingen te kopen en ter uitleen aan te bieden voor verenigingen. 

Zo stimuleren we het fietsgebruik, een degelijke stalling en de mogelijkheid om je fiets goed op slot te leggen. 

Het bestuur besloot als test er 15 aan te kopen. Hopelijk kent dit een groot succes en kan het aantal uitgebreid worden! 

...